10. september 2009

DAGENS FUGL NR. 29. SVARTMEIS

SVARTMEIS (Coal Tit).
10-11,5 cm. Hekker primæt i barskog, ofte med innslag av høyvokste graner, furu eller blandingsskog. Standfugl, men sammen med Blåmeis den meisen som er mest tilbøyelig for høstvandring sørover enkelte år.
Svart hode med store hvite kinnfelter, brunhvit underside, doble vingebånd.
Spesielt: Hvit nakkeflekk. Ved opphisselse en liten "piggd" bak i issen.
Lokkevillig via spiller.
Foto: KTL (Hessjøen, Remarka)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar