28. oktober 2013

DAGENS FUGL NR 108. RINGGÅS 
Selv om det tynnes ut med gjess for tiden så er det alltid noen etternølere som dukker opp på åker og eng i Trøndelag.  Denne flotte ringgåsa (1K) er for tiden stasjonær på Tautra i Nord-Trøndelag.
Ringgåsa også kalt polar-gås er minst av de vanlig gjessene i Norden.  Korthalset med lite mørkt nebb, svart hode og bryst og med en hvit tegning på siden av halsen (halsring). Forekommer i to underarter, en lysbuket og en mørkbuket. Ungfugler ligner de voksne men mangler den hvite halsflekken. Dessuten er hode, hals og bryst svartbrune. Mens andre gjess flyr i formasjon flyr ringgåsa ofte i uordnete klynger.  Ringgåsa er en høyarktisk art som som ses på trekk langs norskekysten og nedover til Danmark.  Her møtes de to underarter, lysbuket som hekker på Svalbard og mørkbuket som hekker i Sibir. 

 RINGGÅS ungfugl 1K

Tekst og foto: Kjell Thore Leinhardt, Tautra 28 okt 2013


1 kommentar: