24. oktober 2013

DAGENS FUGL NR 107. NØTTESKRIKE

Da fikk vi den endelig på foringsplassen som art nr 47.  Nøtteskrika er for de fleste en kjent fugl som ofte kommer til forings-brettene når det legges ut noen godbiter.  Den har flere kallenavn som gransjur, kornskrike, potetskrike, skogskrike og bare skrike. Ca 34cm og så karakteristisk at den ikke kan forveksles med andre arter.
Har issefjær som ofte reises, en markant skjeggstripe og et lysere blått felt med fine svarte striper.  Hannen litt større en hunnfugl men ellers like. Litt mindre enn en due. Den hvite overgumpen og det hvite vingespeilet er tydelig i flukten. Litt ustø flukt som nøttekråka. Har tilhold i blandingsskog i lavlandet.  Om høsten er den vanlig på kornåkrer og på steder hvor det er mye eikenøtter som er dens livrett.  Nøtteskrika er alt-eter og kan gjøre stor skade på småfuglbestanden.  Om høsten foretrekker den nøtter. Spiser eikenøtter, bøkenøtter, korn, småpoteter, en del instekter samt bl.a. fugleegg, fugleunger, meitemark, mus osv.  Viser ofte tendenser til hamstring da den fyller strupeposen og gjemmer porsjonen et passende sted.
Standfugl. Streifer en del omkring og noen forlater muligens landet om høsten.

NØTTESKRIKE (Eurasian Jay)


Tekst og foto: Kjell Thore Leinhardt, Stjørdal 24 okt 2013

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar