29. juli 2011

TAUTRA og SJØDAMMEN
 et paradis for våre vadere


Sjødammen ligger på Tautra, Frosta i Nord-Trøndelag og kan besiktiges fra fugletårnet som ligger 50 m vest for dammen.  Man kan også gå tørrskodd rundt dammen og studere vaderne nærmere med håndkikkert.  Den er enestående i sitt slag når det gjelder å studere våre vanligste vadere på nært hold.   Benytter man smarte kamo-løsninger kan man fra bakkenivå få veldig fin tilgang til fotografering  mellom buskene. Også på tilstøtende områder er det veldig godt besøk av vadere for tiden.
Etter 15. juli er det fri ferdsel til fots selv om der finnes beitedyr (sau, hest og kveg) i området.  Området egner seg fint til fuglekikking, turgåing i fjæra og ellers flotte naturopplevelser.  En dag i dette fugleområdet er bare helt herlig. Husk kikkert, kamera, kaffe og lovlig parkering.

Klikkbilder!

SVØMMESNIPEGLUTTSNIPE


SOTSNIPEGRØNNSTILK


MYRSNIPE


BRUSHANE

STORSPOVE

De mest vanligste vader-artene ved Sjødammen og tilstøtende områder er Rødstilk, Grønnstilk, Gluttsnipe, Myrsnipe, Sotsnipe, Skogsnipe, Strandsnipe, Sandlo, Steinvender, Fjæreplytt, Bekkasin, Svømmesnipe, Lappspove, Spove, Polarsnipe, Tundrasnipe, Vipe, Tundralo og Tjeld.

Tekst og foto: K Th. Leinhardt

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar