24. juli 2011

DAGENS FUGL NR. 78. TOPPMEIS
Det var virkelig artig å se igjen Toppmeisen i de dype skoger.  Jeg var på tur opp til Strætesfjell og hadde ikke forventet noen fuglearter før Heilo og Piplerke på toppen. Joda, den kjente lyden fikk meg til å stanse opp og da var det bare å ha kamera klart til serieopptak.
TOPPMEIS
Kjønnene er meget like men hunnens topp er lavere. Den er i større grad enn svartmeisen bundet til barskogen. I lauvskogen treffes den bare streifet høst og vinter. Reiret legges helst i en tørr-råtten granstubbe eller i andre morkne . Her hakker hunnen ut redehullet selv. Den bruker også gamle hakkespettreir. Underlaget i redet er mose, deretter strå, hår, planteull og fjær. De 5 (4-10) eggene her hvite med store røde og rødbrune flekker. Begge foreldrene bringer mat men bare hunnen forer ungene. Spiser hovedsaklig insekt men også gran- og furufrø om vinteren. Standfugl som streifer rundt sammen med de andre meiseartene utenom rugetiden.TOPPMEIS

Foto: Kjell Thore Leinhardt, Strætesfjell

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar