9. juni 2009

INGEN FJELLVÅK Å SE VED LITLSJØEN I ÅR

FJELLVÅKEN (Buteo lagopus)
Min gode venn Fjellvåken er i år ikke å se i sitt rede på fjellhyllen nord for Litjsjøen på Selbuskogen. Den har vært trofast i flere år og i 2008 med to flotte ungfugler.
Årsaken til fraværet er vel årets dårlige mengde med mus og andre smågnagere. Da får vi vente til naturen går sin gang.
Boken sier:
Typisk våk men brede vinger og middels lang stjert. Kjennes lettest igjen på hvit indre stjerthalvdel både over og under. Svartaktige knokeflekker og mørk buk. Hjerteskjerende høyt skrik.
Foto: KTL 2008

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar