17. mars 2013

DAGENS FUGL NR 101. 
STJERTAND - endenes Mynde.
Jeg vil presentere Stjertanda ved disse bildene av en voksen hannfugl som har fast tilhold/stasjonær ved Nidelven i Trondheim.  Den er nesten daglig meldt inn til NOF,s Artsobservasjoner vinteren 2013.
Den holder til i elven utenfor Trondheim Spektrum sammen med andre andefugler som Stokkand, Laksand, Kvinand og Brunnakke.
Denne STJERTAND hannfugl har et godt øye til en Stokkand hunnfugl.


STJERTAND voksen hannfugl. (Northern Pintail)

Stjertanda har et betydelig stjertspyd på ca 10cm. Overvintrer i V-Europa eller Afrika. Nesten Stokkandstor men betydelig slankere og mer elegant. Smale, lange og spisse vinger med lang spiss stjert. Hals lang og smal, hodet lite - endenes Mynde. Umiskjennelig praktdrakt hos hannfugl med lang stjertspyd, brunt hode og halsoverdel, hvitt bryst og nedre del av hals med hvite kiler opp i det brune på hver side av hodet. Foto og tekst: Kjell Thore Leinhardt. Trondheim 15.mars 2013


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar