20. juni 2012

DAGENS FUGL NR 95. TORNSANGER
13-15 cm. Hekker i buskterreng. Sommergjest i Norge hovedsakelig mai-sept. Overvintrer S for Sahara. Kraftig bygd med relativ lang stjert, beveger seg litt tungt og langsomt. Grovt nebb med diffust lysere basis. Grove og gulbrune bein. Brede rustbrune kanter på tertiærer og stordekkere er tydelig i alle drakter. Hvite stjertsider. Voksen hannfugl har grått hode, hvit øyering og strupe og rosatonet bryst.  Iris rødoker.  Øvrige: Gråbrunt hode og diffus øyering, skittenhvit strupe, beigehvitt bryst, grå eller gulbrun iris. 

TORNSANGER (hannfugl)Foto: Kjell Thore Leinhardt (Værnes flystasjon 19.juni 2012)


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar