8. juli 2011

ROSENFINK I NORD-TRØNDELAG
I snart 3 uker har et par Rosenfink gjestet Verdal i N-Trøndelag. Langs Leirådalsveien kan fuglene besiktiges både fra bil og til fots langs veien.  Den både lett synlig og hørbar med sin sterke og klare sang fra løvskogen i området.
Jeg kommer tilbake med mer tekst ang Rosenfink og dens besøk i Trøndelag. (har fått flere innspill fra ivrige fuglekikkere)


Fakta om Rosenfinken i Trøndelag
Første funn i fylket var for 30 år siden, med to syngende hanner i henholds vis Stiklestad, Verdal 3-4.juni 1981(Halvor Sørhuus) og Holand, Lierne 14.6.81 (Odd Rygh).
Deretter er den registrert mer eller mindre regelmessig, nesten hvert år. Den er ikke funnet sikkert hekkende, men det er flere indikasjoner på hekking, bla en ungfugl som ble fanget og ringmerket i Trøite, Hegra i slutten av juli 1989.  Den er funnet i følgende kommuner: Verdal, Stjørdal, Steinkjer, Levanger, Meråker, Snåsa, LIerne, Overhalla, Nærøy, Leka og Vikna. Flest funn foreligger fra Verdal og Stjørdal. I Sør-Trøndelag var det første funnet i 1972 men trolig langt flere funn enn i N-Trlag.
Opplysningene er gitt av Per Inge Værnesbranden, StjørdalI en gammel fuglebok fra 1956 leser jeg at den er omtalt som KARMINDOMPAP og URALFINK. Hunnen og ungfuglene mangler den røde fargen og ligner mer på en kornspurv. Reiret som ligner på et sangerreir bygges ca 2 meter over bakken av stengler og gras, innvendig kledd med litt hår. De 4-6 eggene er himmelblå med mørkebrune/sorte flekker/streker. Ruges av hunnen i 12 dager. Lever av plantekost og litt insekter.

Foto: Kjell Thore Leinhardt

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar