20. februar 2011

Ærfugl i flukt over Straumen
Å studere ærfuglene ved Straumen i N-Trlag kan gi mange fine opplevelser både når det gjelder adferd og bevegelsesteknikk.  I mangel på Praktærfugl ble det i stedet et par timer med studie av ærfuglenes fluktbilde og flokkformasjon. Meget interessant. Ærfuglen flyr med hodet noe senket og vingeslagene er relativt langsom. Den trenger god fart for å få løft og padler med føttene under take-off.  Landingen skjer langsomt med steilet kropp.  Vinger og føtter reduserer farten og deretter et kontrollert  skliende "bryst-plask".
I Straumen er Ærfuglen i kontinuerlig bevegelse og flukt så her får man også meget godt trening i bruk av kamera og følgefokus.
En fluktstudie anbefales om du skulle utnytte tiden i påvente av observasjon av Praktærfuglen.
Ærfugl (ad hunn). Tverrvatret og vite striper på vinge. Lys nebbspiss.

 
Ærfugl (voksen hunn)

 Tekst og foto: KTL


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar