28. april 2010

Fjellvåken tilbake igjen
Det er ekstra hyggelig å se at Fjellvåken har inntatt fjellhyllene igjen.  I 2009 var det heller dårlig med observasjoner av denne flotte rovfuglen.
Vingespennet er på hele 123-140cm, hekker på fjellet og i bratte berg i skogsområder. Trekker i okt sørover til mellomeuropa, tilbake i april. Spiser smågnagere, mus og lemen. Bygger reir på fjellhyller eller trær.
Foto: KTL

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar