18. april 2010

Ca 6000 Kortnebbgås på isen.

Leksdalsvatnet i N-Trøndelag er fremdeles dekt med is. Noen åpne råker langsmed land finnes. I Bunesbukta kunne man idag telle ca 6000 kortnebbgås.
Et fantastisk skue...
Kortnebbgåsa (Pink-footed Goose) har kort butt nebb med rosa flekk.  Nært beslektet med Sædgås.  Hekker på arktisk tundra og i fjellskrenter på Island, Svalbard og Grønland, overvintrer NV-Europa, og hele Svalbardbestanden passerer Fastlands-Norge (Over Østlandet) under trekket. Reir på bakken, iblant på klipper.
Foto: KTL

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar