24. februar 2010

DAGENS FUGL NR 46. TAFFELAND

Ser ut til å trives i Trøndelag
Denne flotte Taffelanda har nok bestemt seg for å overvintre i Trøndelag.  Først hadde den synlig opphold i nærheten av Svean i Sør-Trøndelag.  Den forflyttet seg nedover langs Nidelven og var til tider å se mellom Svean bru og Tanemsbrua inntil den dukket opp nedenfor Nedre Leirfoss Kraftstasjon.  Nå er den et yndet blikkfang for et håpetall av fugleinteresserte som hver dag er å se på den lille brygga ved Nidelven Nedre Leirfoss.
I boka står det at den er sommergjest (mest april-okt) og overvintrer i V-europa.  Både dykker og vipper etter føde som en gressand.


Slik ser det ut ved Nedre Leirfoss når ivrige ornitologer jakter på flotte bilder og observasjoner i Nidelven.
Her finnes laksand, kvinand, stokkand, toppand, sangsvaner, fossekall og fortiden taffeland

Foto: KTL

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar