13. august 2009

DAGENS FUGL NR. 25. VANDREFALK

VANDREFALK (Peregrine Falcon).
En flott bilde av en Vandrefalk hunnfugl er ikke dagligdags kost for tiden.
Oddvar Moa skuffer ikke med gode fotos så dette er fantastisk bra levert.
Vandrefalken har en dramatisk bestandsnedgang, men trolig en viss økning igjen.
Hunnen er størst, har krafig og muskuløs bredt brystparti. Lengdeflekker i buken og med mustasjestripe.
Foto: Oddvar Moa (OM)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar