31. juli 2009

DAGENS FUGL NR 22. DVERGFALK

DVERGFALK (Merlin).
Dvergfalk, 26-33cm, vs 55-69 cm. Føde: hovedsakelig småfugl som tas etter svært rask horisontal forfølgelsesjakt. Reir i trær, busker eller på bakken, ofte gamle kråkereir. Kjennetegn. Minste falken vi har. Fluktsiluetten ikke ulik vandrefalken med temmelig bredbrystet kropp og spiss hånd, ganske bred arm og middels lang stjert. Jakter ofte lavt over bakken med raske vingeslag eller i rask forførgelsesjakt høyere oppe. Svært manøvreringsdyktig. Hannen blågrå overside, svart bredt endebånd på stjerten. brystet rustgult, mørkstreket hvit stripe, utydelig smal mustasjestripe. Mest taus utenom i reirområdet.
Foto: O. M (Oddvar Moa)
Tilbakeblikk...
29 mai var fuglestudentene på Litjøya i Åsen. Der fikk vi sett en tilsvarende Dvergfalk som lå i et gammelt kråkereir. På bakken noen få meter unna furua fant kursansvarlig Magne Husby (HiNT) en død spurv som trolig dvergfalken har hatt som bytte. Vi ser falkens blågrå hode stikke opp fra reiret. Ved tilnærmelse forlot den reiret i rask flukt.
Foto: KTL

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar