8. juni 2009

FUGLEKJENNSKAP Høyskolen i N-Trlag

FUGLEKJENNSKAP
Samlingsbasert kurs med hovedvekt på bestemmelse av fugl ved hjelp av utseende og lyd. Dessuten litt teori, blant annet om takseringsmetodtikk. Første slikt studietilbud i Norge.
Studiet vil være til stor berikelse for alle som er ute i naturen og lyst til å kjenne bedre til våre bevingede venner. Studieområdet vil være Trøndelag (Tautra, Ørin, Dovrefjell, Oppdal), Hedmark, Oppland (Fagernes, Jotunheimen), Sverige og Spania. Viktige er Trondheimsfjordens våtmarksomr hvorav mange har Ramsas-status.
Kurset har 5 samlinger med start i april, mai, juni, sept og en avslutning i Sør-Spania mars året etter.
Det vil bli brukt forelesere og feltpersonell blant den ypperste fagekspertise i Midt-Norge og delvis fra andre deler av landet.
Ingen studieavgift. Kun semester- og kopinoravgift.
Dette studietilbudet i fugleskjennskap er det eneste av sitt slag i Norge. Evne til å bestemme fugler ut fra utseende og lyd er personlig verdifullt og gir tilgang til jobber for en lang rekke etater. Dette kurset med eksamen er det eneste som kvalifiserer til feltarbeid i det stor overvåkingsprosjektet TOV-E, som finansieres av DN(Direktoratet for Naturforvaltning) og kvalitetssikres og organiseres i et samarbeid mellom NINA (Norsk institutt ofr naturforskning) og Norsk Ornitologisk Forening (NOF).

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar