18. juni 2009

DAGENS FUGL NR 8. SANDLO

SANDLO(Ringed plover).
Sandloen raster oftest ved kysten men også i innlandet ved ferskvann. Ses ofte i små flokker.
Spiser ulike vannlevende virvelløse dyr. Reir på bakken.
Oransje bein og nebbrot. Hvite vingebånd.
Foto: KTL (Orkelsjøen 3 juni 2009).

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar