15. juni 2009

DAGENS FUGL NR 4. FLAGGSPETTEN

FLAGGSPETT (great spotted woodpecker).
Flaggspetten (dendrocopos major). L 21-26 cm, VS 38-44cm. Hekker i alle typer skog men framfor alt med bestand av gran og furu (grantrefrø viktig vinterføde).
Føde: insekt, konglefrø, fugleegg og unger. Konglene tømmes for frø fastkilt i spesielle barksprekker (spettesmier).
Den vanligste spraglete spetten dvs spett med svart, hvit og rød drakt.
Hannen rød flekk på bakissen, hunnen svart isse uten rødt. Trommer om våren en virvel som varer 0,4-0,8 sek. Mettet rød undergump (buken). To store ovale skulderfelt.
Foto: Oddvar Moa

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar