28. juni 2009

DAGENS FUGL NR 13. ÆRFUGL (hunn)

ÆRFUGL (common eider)
Dette bilder viser en hunnfugl. Ærfugl er stor og tungt bygd med ganske kort hals, stort hode og med langt kileformet nebb. Hunnen har mørkebrun tverrvatret fjærdrakt med mørkt hvitkantet speil. Lys spiss på nebbet. Kakler gak-ak-ak-ak.
Foto: KTL

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar