12. juni 2009

Dagens fugl nr.1. FOSSEKALLEN

FOSSEKALLEN (White-throated dipper)
Fossekallen (cinclus cinclus) hekker ved strie og grunne vassdrag i skog eller på fjellet helst nær fosser eller stryk med eksponerte steiner egnet som sitteplasser.
Dykker etter insekter og andre vanndyr, svømmer under vannet med vingene og kan spasere på bunnen. Er også vinterbader, kan hoppe fra iskanten. Drakten mørk med stort hvitt smekkeparti.
Foto: Oddvar Moa

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar